Cầu nguyện

Trước khi bắt tay làm gì, có lẽ bạn thường tự hỏi: “Điều này có lợi gì cho mình?”. Hỏi thế về việc cầu nguyện có ích kỷ không? Không nhất thiết. Việc muốn biết mình có được lợi gì không là điều tự nhiên. Một người tốt thời xưa là Gióp cũng từng hỏi: “Nếu tôi kêu cầu, ngài có trả lời không?”. (Gióp 9, 16).

Lợi ích của lời cầu nguyện

Được bình an nội tâm “Anh em đừng lo gì! Nhưng hãy dùng những lời khẩn nguyện, cầu xin với cảm tạ, mà giải bày trước Thiên Chúa các điều anh em thỉnh nguyện! Và sự bình an của Thiên Chúa vượt quá mọi suy tưởng sẽ canh giữ lòng dạ anh em trong Ðức Kitô Giêsu.” (Phi-líp 4, 6-7).

Được Thiên Chúa an ủi “Chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa chúng ta, Ðức Giêsu Kitô, Cha đầy tình thương xót và là Thiên Chúa mọi niền an ủi,  Ðấng an ủi chúng tôi trong mọi nỗi gian truân, để nhờ sự an ủi chúng tôi được nơi Thiên Chúa, chúng tôi cũng có thể an ủi những người lâm vào bất cứ cảnh gian truân nào.” (2 Cô-rinh-tô 1, 3-4).

Được hướng dẫn để quyết định khôn ngoan “Ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Ðấng thi ân xuống cho mọi người, không kỳ kèo không trách mắng; và kẻ ấy sẽ được Người ban cho.” (Gia-cô-bê 1, 5).

Giúp tránh rơi vào cám dỗ “Hãy cầu nguyện cho khỏi sa cơn thử thách” (Lu-ca 22, 40).

Được tha tội “Nếu dân Ta, dân được gọi bởi Danh ta, quì gối khẩn nguyện và tìm kiếm Nhan Ta cùng bỏ đàng dữ của chúng mà trở lại, thì Ta, từ trời Ta sẽ nghe, Ta sẽ tha thứ tội lỗi chúng và chữa lành xứ sở chúng” (2 Sử-ký 7, 14).

Là một cách để giúp người khác “Lời cầu xin thành khẩn của người công chính có nhiều thần thế.” (Gia-cô-bê 5, 16).

Được khích lệ khi lời cầu nguyện được nhậm “Yavê phán với ông: “Ta đã nghe lời ngươi khẩn nguyện van xin trước nhan Ta,” (1 Các Vua 9, 3).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s