The Passion of The Christ

Bóng tối buông che thế giới
Khi quân dữ đóng đanh Chúa Trời
Vào giờ thứ chín hôm ấy Chúa kêu to lời này”
“Lạy Cha! Lạy Cha! Cha bỏ con sao đành, Cha?
Cha bỏ con sao đành, Cha?”

Rồi từ từ khép mắt bóng đầu nghiêng dần
Chúa kêu to mấy lời sau cùng:
“Lạy Cha! Con dâng phó hồn con ở trong tay Cha”
Rồi từ từ khép mắt, đầu rũ xuống, hơi thở tắt dần.

Lạy Chúa con kính thờ lòng Chúa không bến bờ
Vì yêu dấu trần gian đành dâng trót mạng sống
Thập giá loang máu hồng, nằm chết dâng xác hồn
Làm của lễ đền thay nhân thế nơi lưu đày.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s