Phó thác

Sáng tác: Nhạc sĩ Kiều Linh Trình bày: Nhóm học viên Dòng Tên Chúa ơi hồn con, xin phó thác trong tay chúa luônnhững khi vui mừng, hoặc những lúc con đau buồn. Mỗi khi đời con gặp những nỗi lo âu khó khăn, và mỗi khi tim con ngập tràn hạnh phúc xin dâng Người. Những nỗi… Read More Phó thác