[Học Woocommerce] Sử dụng đường dẫn tĩnh và một số thủ thuật

Bài này thuộc phần 30 của 38 phần trong serie Học Woocommerce Mặc định khi cài đặt Woocommerce thì có thể bạn sẽ thấy các sản phẩm có đường dẫn chưa đẹp cho lắm, mà nếu muốn các đường dẫn sản phẩm và các đường dẫn danh mục sản phẩm, từ khóa sản phẩm đẹp… Read More [Học Woocommerce] Sử dụng đường dẫn tĩnh và một số thủ thuật