Lạy Chúa Thánh Thần.

ĐK: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, canh tân đổi mới đời sống chúng con!
Tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng.

1. Chúa hỡi, khấn xin ngự đến, đổ tuôn muôn ơn phù giúp chúng con!
Xin thương soi dẫn nhân tâm, nương theo Thần Khí bước trong bình an.

2. Hãy đến, Thánh Linh từ ái, suối ơn mát trong, là Đấng ủi an.
Xin thương nâng đỡ ủi an con chiên lạc hướng khổ đau lầm than.

3. Hỡi Đấng, tác sinh sự sống, nước thiên nhiệm mầu, là Đấng Thánh thay!
Xin thương, thanh tẩy trinh trong, bao nhiêu tội lỗi vấn vương hồn ai.

4. Hỡi Đấng, lửa thiêng sự sống, nước thiêng nhiệm mầu, Thần Khí Chúa Cha!
Xin thương, nung đốt tâm can, nhen lên lòng mến những ai thờ ơ.

5. Hỡi Đấng, chí công quyền phép, thấu xuyên tâm tư, hồn xác chúng con!
Xin thương, tuyên án khoan dung, ai nương tựa Chúa biết luôn cậy tin.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s